Перспективне Тематичне Планування По


Ознайомленню Дошкільників З Правилами Дорожнього Руху

Підготувала:

Вихователь МАДОУ № 96 "Розумник"

Карпова І. А.

Перспективне планування роботи з дітьми другої молодшої групи

Заняття по ПДД проводяться 1 раз на місяць в організованій діяльності дітей у формі занять всього 9 занять в році.

Діагностика 2 рази на рік: ввідна, на початку навчального року і підсумкова.

Особливістю курсу є виділення спеціального часу заняття, в першу половину дня. Дані заняття направлені на реалізацію завдань по навчанню дітей дошкільного віку правилам дорожнього руху і безпечної поведінки на дорогах і вулицях міста на базі регіональної програми по ПДД.

Перспективні плани складені з урахуванням вимог програми, вікових особливостей, матеріально - технічної бази ДОУУ і міжнаочних зв'язків по розділах:

Ізодеятельность - моделювання дорожніх ситуацій, закріплення пройденого матеріалу.

Художня література - використання на заняттях віршів, загадок.

Фізичне виховання - використання рухомих ігор, фізкультмінуток.

Ознайомлення з тим, що оточує - розгляд ситуацій в контексті різних природних проявів. Орієнтування на місцевості.

Завдання:

Формувати культуру поведінки в умовах дорожнього руху.

Формувати у дітей самооцінку, самоконтроль і самоорганізацію у сфері дорожнього руху.

Навчити дітей правильно і безпечно вести собі на вулицях і дорогах міста.

Перспективний план роботи по навчанню дітей безпечній поведінці на дорогах

Тема заняття

Програмний зміст

Устаткування

Предварітель-ная робота

Словарна робота

Компонент ДОУУ

Сопутствую-щие форми роботи

Вересень

Діагностика рівня знань дітей по ПДД

Попередня діагностика

При виконанні завдань і відповідях на питання враховувати рівень подготов-ленності дітей.

Макет світлофора.

Спостереження, розгляд ілюстрацій.

Світлофор, до-рожниє знаки, водій, пасажир.

Дидактична гра "Збери світлофор".

Аплікація "Веселий світлофор".

Жовтень

Подорож в країну безпеки

Навчити розрізняти кольори і форму предметів.

Дорожні знаки на основі декоратів-ного магніта.

Спостереження, проглядання слайдів.

Світлофор, до-рожниє знаки, круглий, квадратний, трикутний.

Дидактична гра "Форма і колір".

Малювання "Світлофор".

Листопад

"Наш друг - свето-фор"

Познайомити дітей з територією саду, сформувати спосо-бность орієнтіро-ваться на місцевості; закріпити знання дітьми сигналів світлофора.

Макет прілегаю-щей території, фігурки пешехо-дов, силуети до-мов, світлофор.

Бесіда, питання, іг-ровиє прийоми, ху-дожественноє слово (загадки, вірші).

Світлофор, макет, тротуар, пішохід.

Дидактична гра "Збери світлофор".

Аплікація "Світлофор".

Грудень

"Види транспорту"

Закріплювати знання дітей про види транспорту через художнє слово.

Моделі автомобі - лей з магнітними елементами, світлофор.

Спостереження за транспортом, читання художньої літератури, дидактичні ігри, відгадування загадок видів транспорту.

Повітря, водний, наземний види транспорту.

Дидактична гра "Назви одним словом".

Конструїрова-ніє "Автомо-біль".

Січень

"Сигнали і двіже-ніє"

Учити дітей формі-рованію коордіна-циі руху і реакції на сигнал.

Макет машин із запчастинами, що не дістаються, макет світлофора.

Спостереження на прогулянці за видом транспорту, за проїжджою частиною, за пішохідною дорож-кой.

Автобус, трак-тор, мотоцикл, легкова машина, вантажна.

Дидактична гра "Чого не вистачає?"

Рухома гра "Воро-бушки і кіт", "Світлофор".

Лютий

"Вулиці нашого міста"

Познайомити дітей з основними праві-ламі поведінки на вулиці.

Моделі автомо-білей з магнітним елементом, макет території.

Розгляд іл-люстраций, бесіда, читання художествен ний літератури, ді-дактічеськие ігри

Вулиця, дорога, тротуар, проєз-жая частина.

Дидактична гра "Яка машина зайва?".

Малювання "Наша вулиця"

Березень

"Коли ми пасса-жіри"

Дати поняття "пеше-ход", "пасажир"; отримали з'явившись - леніє про правила поведінки в общест - венном транспорті.

Макет, іллюстра-циі, світлофор, мо-делі автомобілів.

Спостереження за транспортом, читання художньої літератури, дідак-тічеськие ігри.

Автобус, трам-вай, пасажир, пішохід.

Рухома гра "Трам-вай".

Аплікація "Пасажири".

Апрель

"Небезпека - бережися"

Учити поняттю "небезпека", учити розумінню безопас ності на дорозі.

Дорожні знаки, аптечка, макет території, моделі автомобілів.

Спостереження за перехрестям, розгляд небезпечних ситуацій на дорозі, бесіди.

Небезпека, безпека, острівець безпеки.

Дидактична гра "Допоможи Чебурашке".

Конструювання "Обережне, дорога"

Май

"Чарівна квітка" - підсумкова розвага по ПДД

Діагностика рівня знань по ПДД за підсумками року

При виконанні завдань і відповідях на питання враховувати рівень подготов-ленності дітей.

Світлофор, дорож-ниє знаки, макет, моделі автомо-білей.

Дидактичні іг-ри, бесіда

Закріплення оволодіння поня тіямі в соответ ствії з програмою навчання дітей правилам безпечної поведінки на дорозі

Перспективне планування роботи з дітьми старшої групи

Заняття по ПДД проводяться 1 раз на місяць в організованій діяльності дітей у формі занять всього 9 занять в році.

Діагностика 2 рази на рік: ввідна, на початку навчального року і підсумкова.

Особливістю курсу є виділення спеціального часу заняття, в першу половину дня. Дані заняття направлені на реалізацію завдань по навчанню дітей дошкільного віку правилам дорожнього руху і безпечної поведінки на дорогах і вулицях міста на базі регіональної програми по ПДД.

Перспективні плани складені з урахуванням вимог програми, вікових особливостей, матеріально - технічної бази ДОУУ і міжнаочних зв'язків по розділах:

Ізодеятельность - моделювання дорожніх ситуацій, закріплення пройденого матеріалу.

Художня література - використання на заняттях віршів, загадок.

Фізичне виховання - використання рухомих ігор, фізкультмінуток.

Ознайомлення з тим, що оточує - розгляд ситуацій в контексті різних природних проявів. Орієнтування на місцевості.

Завдання:

Формувати культуру поведінки в умовах дорожнього руху.

Формувати у дітей самооцінку, самоконтроль і самоорганізацію у сфері дорожнього руху.

Навчити дітей правильно і безпечно вести собі на вулицях і дорогах міста.

Перспективний план роботи по навчанню дітей безпечній поведінці на дорогах

Тема заняття

Програмний зміст

Устаткування

Предварітель-ная робота

Словарна робота

Компонент ДОУУ

Сопутствую-щие форми роботи

Вересень

Діагностика рівня знань дітей по ПДД

Попередня діагностика

При виконанні завдань і відповідях на питання враховувати рівень подготов-ленності дітей.

Макет світлофора, моделей автомо-білей.

Показ слайдів, знайомство дітей з правилами дорож-ного руху, наб-люденія, рассмат-ріваніє іллюстра-ций.

Світлофор, до-рожниє знаки, водій, пасажир, вантажний автомобіль, легковий автомобіль.

Використання матеріалів автокласу, Дидактична гра "Збери світлофор".

Ліплення "Веселий світлофор".

Жовтень

Подорож в країну Светофо-рію.

Познайомити з авто-класом, навчити розрізняти кольори і форму предметів, закріпити знання дітьми понять "круг" (круглий), "квадрат" (квадрат-ний), "трикутник" (трикутний), "кра-сний", "жовтий", "зелений".

Дорожні знаки на основі декоратів-ного магніта, кольорові кухлі.

Гра "Кольорові бі-лети", спостереження, проглядання слайдів.

Світлофор, дорожні знаки, форма, круглий, квадратний, трикутний.

Дидактична гра "Форма і колір".

Малювання "Кольорові автомобілі".

Листопад

"Мій друг свето-фор"

Познайомити дітей з макетом прілега-ющей території, сформувати спосо-бность орієнтіро-ваться на макеті, розширювати словар-ний запас по дорожній лексиці (пішохід, тротуар), закріпити знання дітьми сигналів світлофора.

Макет прілегаю-щей території, фігурки пешехо-дов, силуети до-мов, світлофор.

Бесіда, питання, іг-ровиє прийоми, ху-дожественноє слово (загадки, вірші).

Світлофор, макет, тротуар, пішохід.

Дидактична гра "Збери світлофор".

Аплікація "Світлофор".

Грудень

"Види транспорту"

Закріплювати знання дітей про види транспорту через художнє слово; розвивати у дітей кмітливість і кмітливість, уяву в роботі; виховувати увагу, терпіння при відгадуванні загадок; уміння спостерігати.

Слайди, моделі автомобілів з магнітними елементами, світлофор.

Спостереження за транспортом, читання художньої літератури, дидактичні ігри.

Повітряний транспорт, водний транспорт, наземний транспорт.

Дидактична гра "Збери такий же автомобіль".

Конструїрова-ніє "Автомо-біль".

Січень

"Сигнали і рух". "Пере-двіженіє в задан-ном напрямі"

Учити дітей формі-рованію коордіна-циі руху і реакції на сигнал; організації і про-веденію целенап-равленних подвіж-них ігор; закрепле-ніє розрізняти кольори і форми предметів і види транспорту.

Іграшка зайчик, схема, малюнки ві-дов транспорту (вантажна, легко-вая, пассажірський транспорт гужової, трактор, мотоцикл). Макет машин із запчастинами, що не дістаються, макет світлофора.

Спостереження на прогулянці за видом транспорту, за проїжджою частиною, за пішохідною дорож-кой; відгадування за-гадок по видах тра-нспорта.

Автобус, трак-тор, кінь, мотоцикл, лег-ковая машина, вперед, назад, зупинитися.

Дидактична гра "Чого не вистачає?"

Рухома гра "Воро-бушки і кіт", "Світлофор".

Лютий

"Ріпка" казка на новий лад

Учити дітей поні-мати значення легко-вого і вантажного транспорту, закреп-лять уявлення про деталі машин, вос-пітивать бажання прийти на допомогу в скрутну хвилину.

Фігурки плосько-стного театру (дід, ріпка, світлофор, легкова і вантажна машини), макет, дидактичні іг-ри: "Яка машина зайва?", "Збери вантажівку".

Читання російської на-родной казки "Реп-ка", розгляд ілюстрацій грузо-вого і легкового транспорту.

Ріпка, легко-вая, машина гру зовая машина, світлофор, кабі-на, кузов.

Дидактична гра "Виправи помилку художника".

Інсценування казки "Реп-ка".

Березень

"Вулиці нашого міста"

Познайомити дітей з основними праві-ламі поведінки на вулиці; закріпити зна нія про ПДД, воспіти-вать у дітей внима-тельность на дорозі

М'яч, дорожні зна ки, моделі автомо-білей з магнітним елементом, макет території.

Розгляд іл-люстраций, бесіда, читання художествен ний літератури, ді-дактічеськие ігри

Вулиця, дорога, тротуар, проєз-жая частина

Дидактична гра "Яка машина зайва?".

Малювання "Наша вулиця"

Апрель

"Коли ми пасса-жіри"

Добитися того, что-б діти засвоїли поняття "пішохід", "пасажир"; получи-лі уявлення про правила поведінки в суспільному тран спорті; виховувати ввічливе відношення один до одного.

Макет, іллюстра-циі, світлофор, мо-делі автомобілів.

Спостереження за транспортом, читання художньої літератури, дідак-тічеськие ігри.

Автобус, трол-лейбус, трам-вай, пасажир, пішохід.

Рухома гра "Трам-вай".

Аплікація "Автобус".

Май

"Чарівна квітка"

Діагностика рівня знань по ПДД за підсумками року

При виконанні завдань і відповідях на питання враховувати рівень подготов-ленності дітей.

Світлофор, дорож-ниє знаки, макет, моделі автомо-білей.

Дидактичні іг-ри, бесіда

Закріплення оволодіння поня тіямі в соответ ствії з регіону льним стандар-том навчання дітей правилам безпечної поведінки на дорозі

Перспективне планування роботи з дітьми підготовчої групи

Заняття по ПДД проводяться 2 разів на місяць в організованій діяльності дітей у формі занять всього 18 занять в році.

Діагностика 2 рази на рік: ввідна, на початку навчального року і підсумкова.

Особливістю курсу є виділення спеціального часу заняття, в першу половину дня. Дані заняття направлені на реалізацію завдань по навчанню дітей дошкільного віку правилам дорожнього руху і безпечної поведінки на дорогах і вулицях міста на базі регіональної програми по ПДД.

Перспективні плани складені з урахуванням вимог програми, вікових особливостей, матеріально - технічної бази ДОУУ і міжнаочних зв'язків по розділах:

Ізодеятельность - моделювання дорожніх ситуацій, закріплення пройденого матеріалу.

Художня література - використання на заняттях віршів, загадок.

Фізичне виховання - використання рухомих ігор, фізкультмінуток.

Ознайомлення з тим, що оточує - розгляд ситуацій в контексті різних природних проявів. Орієнтування на місцевості.

Завдання:

Формувати культуру поведінки в умовах дорожнього руху.

Формувати у дітей самооцінку, самоконтроль і самоорганізацію у сфері дорожнього руху.

Навчити дітей правильно і безпечно вести собі на вулицях і дорогах міста.

Перспективний план роботи по навчанню дітей безпечній поведінці на дорогах

Тема заняття

Програмний зміст

Устаткування

Предварітель-ная робота

Словарна робота

Компонент ДОУУ

Сопутствую-щие форми роботи

Вересень

Діагностика рівня знань дітей по ПДД

Попередня діагностика

При виконанні завдань і відповідях на питання враховувати рівень подготов-ленності дітей.

Макет світлофора, моделей автомо-білей.

Показ слайдів, знайомство дітей з правилами дорож-ного руху, наб-люденія, рассмат-ріваніє іллюстра-ций, прогулянка екскурсія на тему: "Наша вулиця".

Світлофор, до-рожниє знаки, водій, пасажир, вантажний автомобіль, легковий автомобіль.

Використання матеріалів автокласу, Дидактична гра "Збери світлофор", "Допоможи Чебурашке перейти вулицю"

Ліплення "Веселий світлофор", Аплікація "Бережися автомобіля"

Жовтень

Подорож в країну Светофо-рію.

Навчити розрізняти кольори і форму предметів, закре-піть знання дітьми понять "круг" (круглий), "квадрат" (квадратний), "трикутник" (трикутний), "кра-сний", "жовтий", "зелений".

Дорожні знаки на основі декоратів-ного магніта, кольорові кухлі.

Рухома гра "Горобця і кіт", "Світлофор", наблю-денія, проглядання слайдів.

Світлофор, дорожні знаки, форма, круглий, квадратний, трикутний.

Дидактична гра "Форма і колір", "Навкруги".

Малювання "Кольорові автомобілі", Малювання "Наша вулиця небезпечна".

Листопад

"Наші друзі світлофор, зебра, підземний перехід"

Познайомити дітей з макетом прілега-ющей території, сформувати спосо-бность орієнтіро-ваться на макеті, розширювати словар-ний запас по дорожній лексиці (пішохід, тротуар), закріпити знання дітьми сигналів світлофора.

Макет прілегаю-щей території, фігурки пешехо-дов, силуети до-мов, світлофор.

Бесіда, питання, іг-ровиє прийоми, ху-дожественноє слово (загадки, вірші).

Світлофор, макет, тротуар, пішохід, підземний перехід, зебра.

Дидактична гра "Збери світлофор", "Небезпечна дорога".

Аплікація "Світлофор", "Зебра", "Підземний перехід"

Грудень

"Види транспорту"

Закріплювати знання дітей про види транспорту через художнє слово; розвивати у дітей кмітливість і кмітливість, уяву в роботі; виховувати увагу, терпіння при відгадуванні загадок; уміння спостерігати.

Слайди, моделі автомобілів з магнітними елементами, світлофор.

Спостереження за транспортом, читання художньої літератури, дидактичні ігри.

Повітряний транспорт, водний транспорт, наземний транспорт.

Дидактична гра "Збери такий же автомобіль".

Конструїрова-ніє "Автомо-біль", "Вантажівка", "Автобус".

Січень

"Сигнали і рух". "Пере-двіженіє в задан-ном напрямі"

Учити дітей формі-рованію коордіна-циі руху і реакції на сигнал; організації і про-веденію целенап-равленних подвіж-них ігор; закрепле-ніє розрізняти кольори і форми предметів і види транспорту.

Іграшка зайчик, схема, малюнки ві-дов транспорту (вантажна, легко-вая, пассажірський транспорт гужової, трактор, мотоцикл). Макет машин із запчастинами, що не дістаються, макет світлофора.

Спостереження на прогулянці за видом транспорту, за проїжджою частиною, за пішохідною дорож-кой; відгадування за-гадок по видах тра-нспорта.

Автобус, трак-тор, кінь, мотоцикл, лег-ковая машина, вперед, назад, зупинитися.

Дидактична гра "Чого не вистачає?"

Рухома гра "Воро-бушки і кіт", "Світлофор".

Лютий

"Ріпка" казка на новий лад

Учити дітей поні-мати значення легко-вого і вантажного транспорту, закреп-лять уявлення про деталі машин, вос-пітивать бажання прийти на допомогу в скрутну хвилину.

Фігурки плосько-стного театру (дід, ріпка, світлофор, легкова і вантажна машини), макет, дидактичні іг-ри: "Яка машина зайва?", "Збери вантажівку".

Читання російської на-родной казки "Реп-ка", розгляд ілюстрацій грузо-вого і легкового транспорту.

Ріпка, легко-вая, машина гру зовая машина, світлофор, кабі-на, кузов.

Дидактична гра "Виправи помилку художника".

Інсценування казки "Реп-ка".

Березень

"Вулиці нашого міста"

Познайомити дітей з основними праві-ламі поведінки на вулиці; закріпити зна нія про ПДД, воспіти-вать у дітей внима-тельность на дорозі

М'яч, дорожні зна ки, моделі автомо-білей з магнітним елементом, макет території.

Розгляд іл-люстраций, бесіда, читання художествен ний літератури, ді-дактічеськие ігри

Вулиця, дорога, тротуар, проєз-жая частина

Дидактична гра "Яка машина зайва?".

Малювання "Наша вулиця". Аплікація "Дорога небезпечне місце. Будь внимате-лен!"

Апрель

"Коли ми пасса-жіри"

Добитися того, что-б діти засвоїли поняття "пішохід", "пасажир"; получи-лі уявлення про правила поведінки в суспільному тран спорті; виховувати ввічливе відношення один до одного.

Макет, іллюстра-циі, світлофор, мо-делі автомобілів.

Спостереження за транспортом, читання художньої літератури, дідак-тічеськие ігри.

Автобус, трол-лейбус, трам-вай, пасажир, пішохід.

Рухома гра "Трам-вай".

Аплікація "Автобус". Конструювання "Автобус", "Трамвай".

Май

"Чарівна квітка"

Діагностика рівня знань по ПДД за підсумками року

При виконанні завдань і відповідях на питання враховувати рівень подготов-ленності дітей.

Світлофор, дорож-ниє знаки, макет, моделі автомо-білей.

Дидактичні іг-ри, бесіда

Закріплення оволодіння поня тіямі в соответ ствії з регіону льним стандар-том навчання дітей правилам безпечної поведінки на дорозі

Робота з батьками

Місяць

Група

Консультації (Додаток 2)

Батьківські збори

Тека - пересування

Рекомендації батькам

Вересень

Друга молодша

Консультація: "Значення занять по ПДД для дитини".

"Вчимося безпеці"

Бесіда з дітьми на тему "Дорога в сад і назад"

Старша

Анкетування батьків чи "Знаєте ви ПДД", тестування.

"Юному пішоходові."

Бесіда з дітьми на тему "Безпека на дорозі"

Підготовча

Анкетування батьків чи "Знаєте ви ПДД", тестування. Консультація педагога - психолога "Особливості поведінки дошкільника на вулиці"

"Я - самий кращий приклад"

Бесіда з дітьми на тему "Що важливе знати на дорозі?"

Жовтень

Друга молодша

Консультація "Як навчити дитину безпечній поведінці на вулиці?" Бесіда "Висока ціна безпечності"

"Хочу все знати. Світлофор"

Цільова прогулянка "Чарівна країна дорожніх знаків"

Старша

Консультація "Цікаві ігри по ПДД". Бесіда "Дисципліна на вулиці застава безпеки пішоходів"

"Батьки - приклад"

Бесіда з дітьми на тему "Дорога в сад і назад"

Підготовча

Прогулянка спільно з дітьми.

Бесіда на тему "Дорога в сад і назад", "Хто регулює рух транспорту і пішоходів"

"Розкажіть дітям про безпеку"

Вивчите з дітьми напам'ять вірш "Світлофор"

Листопад

Друга молодша

Консультація "Як багато небезпек нас зустрічають на дорозі"

"Увага дорога!"

"Спостереження за рухом машин і роботою водія"

Старша

Батьківські збори за участю співробітника ГИБДД "Дисципліна на вулиці застава безпеки"

"Дисципліна на вулиці застава безпеки"

Вивчити уривок вірша "Дядько Степа - міліціонер"

Підготовча

"Кого називають пішоходом, водієм, пасажиром". Читання "Їхав дивний пасажир"

"Дитина головний пасажир"

Бесіда про правила поведінки в суспільному транспорті

Грудень

Друга молодша

Бесіда "Прогулянка пішохода в зимову пору року"

"Безпека дитини"

Малювання всією сім'єю "Обережно, ожеледь!"

Старша

Консультація "Зима без травм"

"Обережно, ожеледь!"

Бесіда "Не поспішай на льоду."

Підготовча

Бесіда "Бережіть своїх дітей". Перша медична допомога при травмах

Інформація про стан ДДТТ

"Особливості руху по слизькій дорозі"

Січень

Друга молодша

Бесіда "Жінка за кермом"

"Очима водія"

Фотовиставка "Ми зразкові пішоходи"

Старша

Консультація "Дисципліна на вулиці застава безпеки пішоходів"

"Навчання ПДД за допомогою ігор"

Конкурс плакатів "Дорожня азбука в картинках"

Підготовча

Проведення бесіди "Небезпека! Обережно!"

"Скоро в школу". Ознайомлення з найбільш безпечними дорогами

Виставка спільних робіт "Вулиця, на якій я живу"

Лютий

Друга молодша

Гра подорож для дітей і батьків "Пригода Светофоріка"

"Вчимося - граючи"

Повторення віршів і пісень про ПДД

Старша

Сумісна розвага дітей і батьків "Зоряна година"

"Знаки дорожні наші друзі"

Виставка спільних робіт "Моє улюблене місто"

Підготовча

Розвага дітей і батьків "В країні Светофорії"

"Скоро весна треба бути ще обережнішими"

Конкурс дитячого малюнка "Дитяче автомістечко"

Березень

Друга молодша

Консультація "Батьки кращий приклад"

"Наша сім'я сама зразкова"

Конкурс сімейних фотографій "Моя сім'я знає ПДД"

Старша

Екскурсія по вулиці "Ми - пішоходи"

Яку літературу читати дітям по ПДД

Радимо прочитати разом з дітьми "Цікаве мишеня"

Підготовча

Консультація "Дитячий травматизм. Заходи його попередження"

"Будь уважний на дорозі"

Малювання "Будь уважний на дорозі!"

Апрель

Друга молодша

Консультація "Пішоходом бути наука!"

"Дорослі! Вам наслідують!"

Виставка атрибутів для ігор по безпеці дорожнього руху

Старша

Бесіда "Які небезпеки підстерігають дітей на вулицях і дорогах".

"Цього могло, не трапиться"

Виставка малюнків "Вулиця мого життя (малюнки, аплікації дітей і батьків)"

Підготовча

Школа молодих батьків "Правила в суспільному транспорті"

"Як поводитися в транспорті"

Виставка спільних робіт "Мій улюблений транспорт"

Май

Друга молодша

Консультація "Про попередження дитячого травматизму на дорогах в дні літнього відпочинку"

"Вирішується забороняється"

Написання твору "Коли я йду по вулиці з дитиною, то я.". Підведення підсумків

Старша

Консультація "Про безпеку на дорогах в дні літнього відпочинку"

"Можна і не можна"

Конкурс малюнків "Швидке літо" . Підведення підсумків

Підготовча

Консультація чи "Знає моя дитина дорожні знаки?"

"Азбука дорожнього руху потрібна нам як таблиця множення"

Анкетування "Моя сім'я знає ПДД". Підведення підсумків

Досвід роботи

Тема: "Формування знань про правила дорожнього руху дошкільників

Мета по навчанню дітей правилам дорожнього руху; формування знань, умінь і навиків безпечної поведінки дітей на дорогах, а також їх особових якостей відповідно до вікових, психофізіологічних особливостей дітей і рівня активності їх спілкування з дорогою.

Наочно-розвиваюче середовище

У групі є куточок по ПДД. необхідний ігровий, демонстраційний, інформаційний і дидактичний і методичний матеріал, що містить. На території дитячого саду є: майданчик з "дорожньою" розміткою для організації ігор і занять по правилах дорожнього руху, прогулочні веранди груп містять в своєму оформленні елементи пропаганди знань по ПДД, а також містять "дорожню" розмітку (на підлозі).

Форми педагогічної роботи

По профілактиці дитячого дорожнього транспортного травматизму визначені форми роботи:

1. З дітьми: цільові прогулянки на теми: "Знайомство з дорогою", "Спостереження за роботою світлофора", "Спостереження за транспортом", "Пішохідний перехід"; вільна продуктивна діяльність, музично-ігрове дозвілля, свята, розваги "В країні Светофорії"; театралізація (лялькові, драматичні уявлення, спектаклі), учбово-тренувальні комплексні заняття на території майданчика по ПДД, бесіди, виставки, тематичний тиждень по правилах дорожнього руху, читання художньої літератури, гра (дидактична, сюжетно - ролева, рухома, інтелектуальна), виготовлення атрибутів для програвання дорожніх ситуацій, конкурси, вікторини, турніри.

2. З батьками: батьківські збори (заняття для батьків за участю співробітників відділу ГИБДД), сумісна творчість батьків і вихователів, сумісне дозвілля, анкетування, консультації, бесіди по попередженню дитячого дорожнього транспортного травматизму, сумісне складання матеріалів.

Моніторинг

Розроблений діагностичний матеріал по перевірці якості засвоєння дітьми знань, умінь і навиків безпечної поведінки на дорогах. Дана діагностика грунтується на регіональному стандарті "Навчання дітей правилам безпечної поведінки на дорогах в дошкільних освітніх установах". За наслідками діагностики виявилися проблемні питання, над якими слід поглиблено працювати, і намітити завдання на наступний навчальний рік (або поточний навчальний рік у разі первинної діагностики на початку навчального року). Далі, по намічених завданнях, скласти план роботи з дітьми групи, а також план індивідуальної роботи з дітьми, що показують низький результат засвоєння знань по ПДД, як на початку навчального року, так і в кінці.

Виховно-освітня робота

В процесі виховно-освітньої роботи приділяю велику увагу навчанню дітей правилам безпечної поведінки на дорогах при підготовці їх до школи. Адже саме пішовши в школу, дитина повинна буде самостійно переходити дорогу, може бути навіть і не одну. І тут як ніколи актуальні і затребувані, стають знання дітьми правил дорожнього руху. В процесі підготовки дітей до школи у дітей формують не тільки психологічну і мотиваційну готовність до школи, але і ретельно опрацьовують маршрут шляху проходження в найближчі школи (№55), куди йде основна маса вихованців нашого дитячого саду. По цьому маршруту організовуються екскурсії, цільові прогулянки, організовуються спостереження за транспортом, а також проектні дослідницькі роботи ("Транспорт на нашій вулиці", "Як безпечніше пройти в школу"). У групі є карта комплексу, по якій діти вивчають не тільки схему комплексу, але і дороги усередині нього.

Індивідуальна робота з дітьми

У групі є список дітей, які показали недостатній рівень знань правил дорожнього руху (середній і низький) за наслідками діагностики. З цими дітьми складається план роботи по підвищенню рівня знань по даному напряму на рік. У цю роботу включаються і вузькі фахівці дитячого саду (педагог-психолог). При плануванні приділяється велике місце блоку по вивченню правил дорожнього руху. Зі всіма дітьми групи плануються рухомі ігри, заняття, сюжетно-ролеві, дидактичні, розвиваючі ігри, прогулянки, екскурсії, виставки дитячих робіт і індивідуальна робота. Поглиблена індивідуальна робота проводитися проводиться з дітьми низького і середнього рівня знань.

В результаті роботи дитячих, що проводиться, дорожно транспортних подій протягом 2009-2012 р. немає, робота по формуванню знань, умінь і навиків безпечної поведінки дітей на дорогах виконується повністю.

Результати діагностики ознайомлення дітей другої молодшої групи з ПДД

Показники

Високий

Середній

Низький

Початок року

4%

31%

65%

Кінець року

Результати діагностики ознайомлення дітей старшої групи з ПДД

Показники

Високий

Середній

Низький

Початок року

38%

20%

42%

Кінець року

72%

23%

5%

Результати діагностики ознайомлення дітей підготовчої групи з ПДД

Показники

Високий

Середній

Низький

Початок року

30%

42%

28%

Кінець року

78%

20%

2%

Конспекти занять і розваг

Тема: "Чарівна квітка".

Заняття, друга молодша група

Цілі і завдання: закріпити знання про наземний, повітрі, водному видах транспорту; закріпити розуміння слів: "світлофор", "водій", "пішохід", "зебра", "пасажир", "перехрестя, "залізничний переїзд", "міський суспільний транспорт" і др.; повторення раннє пройденого матеріалу (дорожніх знаків).

Устаткування і матеріал: фланелеграф, цветок з різноколірними пелюстками, дидактичні ігри: "Дорога", "Полагодь світлофор", "Вгадай", "Четвертий зайвий", круги однакового діаметру по квітах світлофора.

Словарна робота: "дорожні знаки","светофор", "зебра", "пішохідний перехід", "підземний перехід", "пішохід", "пасажир", "перехрестя", "залізничний переїзд", "легковий і вантажний транспорт".

Індивідуальна робота: бесіди, дидактичні ігри: "Дорога", "Полагодь світлофор", "Вгадай", "Четвертий зайвий".

Попередня робота: розгляд макету комплексу, дорожніх знаків; екскурсії на проїжджу частину, спостереження за автомобілями, за роботою світлофора; бесіди направлені на вивчення ПДД; заняття по малюванню, аплікації, конструюванню і ліпленню: "Веселий світлофор", "Кольорові автомобілі", "Світлофор", "Наша вулиця", "Автобус".

Хід заняття: Діти і вихователь стоять біля фланелеграфа, на якому прикріплена "Чарівна квітка" ( квітка з різноколірними пелюстками, які знімаються в процесі заняття по черзі).

Вихователь: "Діти, давайте пограємо в цікаву гру. Дивитеся, у нас на фланелеграфе квітку. Він приготувала вам питання і завдання. Я викликатиму кого-небудь з вас, щоб узяти пелюстку, а ви уважно слухатимете завдання і виконуватимете їх.

Вихователь пропонує дітям сісти на м'які меблі лицем до фланелеграфу. Дитина, що вийшла, бере пелюстку і відразу звучить питання (з'являється слайд).

Перша пелюстка.

Дидактична гра "Дорога". Завдання для першого півріччя: розташуй машини в наступному порядку: жовту попереду червоної, зелену позаду червоної. Завдання для другого півріччя: машина якого кольору ближче (далі) від пішохідного переходу.

Друга пелюстка.

Завдання для першого півріччя: що тут зайве? (вантажівка). Завдання для другого півріччя: який вид транспорту залишився? (міський суспільний транспорт).

Третя пелюстка.

Дидактична гра "Полагодь світлофор". В ході проведення гри, діти повинні розставити кольори світлофора вправільном порядку, і пояснити який чвет що позначає.

Четверта пелюстка:

Фізкультмінутка: рухома гра "Світлофор". Вихователь показує кольори світлофора по черзі. Діти при назві "червоного" кольору стоять на мете, на "жовтий" починає топати ногами на мете, на "зелений" біжать по кругу.

П'ята пелюстка.

Дидактична гра "Вгадай". Завдання для першого півріччя: дидактична гра "Четвертий зайвий". Закрій червоними фішками наземного транспорту. Закрій синіми фішками водного транспорту. Завдання для другого півріччя: закрій блакитними фішками повітряного транспорту; закрій зеленими фішками залізничного транспорту.

Шоста пелюстка.

Завдання для першого півріччя: хто поводиться неправильно? Завдання для другого півріччя: які правила порушують пасажири?

Сьома пелюстка.

Завдання для першого півріччя: ким ти стаєш, якщо тебе повезуть в автобусі, трамваї, тролейбусі або автомобілі? (пасажиром). Хто управляє транспортним засобом? (водій). Ким ти стаєш, якщо йдеш пішки по вулиці? (пішоходом). Завдання для другого півріччя: Що допомагає дотримувати пдд пішоходам і транспорту? (дорожні знаки, світлофор). Як називається місце, де перетинаються дві дорогі? (перехрестя). Як називається місце перетину дорогі із залізничними коліями? (залізничний переїзд).

Вихователь: Хлоп'ята, на цьому наше заняття закінчене. Що нового ви сьогодні дізналися? Які дорожні знаки повторили? Які кольори у світлофора запам'ятали? Що означає кожен з кольорів? Всі дуже добре працювали, легіні. До побачення.

Тема: У країні Светофорії.

Розвага для старшої групи

Цілі і завдання: закріпити знання про правила дорожнього руху; закріпити розуміння слів: "світлофор", "зебра", "пішохідний перехід", "підземний перехід", "транспорт", "острівець безпеки" і др.; повторення раннє пройденого матеріалу (дорожніх знаків).

Устаткування і матеріал: дорожні знаки (діаметров15 див.) для гри в "Полі Чудес", великі дорожні знаки (діаметром35 див.) для гри "Пазломанія", 2 велосипеди, 2 коляски, жезл і ін.

Словарна робота: "дорожні знаки","светофор", "зебра", "пішохідний перехід", "підземний перехід", "транспорт", "острівець безпеки", "легковий і вантажний транспорт".

Індивідуальна робота: бесіди, дидактична гра "Збери дорожні знаки".

Попередня робота: розгляд макету комплексу, дорожніх знаків; екскурсії на проїжджу частину, спостереження за автомобілями, за роботою світлофора; бесіди направлені на вивчення ПДД; дидактичні ігри "Збери світлофор", "Збери дорожні знаки", "Допоможи Чебурашке на дорозі"; заняття по малюванню, аплікації, конструюванню і ліпленню: "Веселий світлофор", "Кольорові автомобілі", "Світлофор", "Автомобіль", "Наша вулиця", "Автобус".

(Діти під музику заходять в зал)

Ведуча: Нас сонця промінь смішить і дратує

Нам нині весело з ранку

Ми запрошуємо вас на свято

І головний гість на нім гра

Дітям в іграх треба знати правила введення

Ну а на дорогах правила дорожнього руху

Дитина 1: Рухом повне місто


  •